Để bạn có thể đạt được mục tiêu hiệu suất của mình, chiến lược đặt giá thầu tự động giúp việc đặt giá thầu trở nên dễ dàng và không còn mang nặng tính phỏng đoán.

Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.

1. Tăng số lượt truy cập trang web.

Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lần nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của mình.

Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp có thể áp dụng ở dạng chiến lược tiêu chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch.

2. Tăng khả năng hiển thị.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu tự động đặt giá thầu với mục tiêu hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên nhất của trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu chỉ có sẵn trên Mạng tìm kiếm, dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch.

3. Thu hút nhiều lượt chuyển đổi hơn với CPA mục tiêu của bạn.

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu tự động đặt giá thầu Tìm kiếm hoặc Hiển thị để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt. Một số lượt chuyển đổi có thể tốn chi phí nhiều hơn hoặc ít hơn so với mục tiêu của bạn.

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu có thể áp dụng dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch riêng lẻ hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Đặt giá thầu CPA mục tiêu trước đây được gọi là “Trình tối ưu hóa chuyển đổi”.

4. Đạt được lợi nhuận mục tiêu trên mức chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi bạn đánh giá mỗi lượt chuyển đổi khác nhau.

ROAS mục tiêu tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể ở mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mà bạn đặt ra. Một số chuyển đổi có thể có lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn mục tiêu của bạn.

Mục tiêu này khả dụng ở dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và chiến lược chuẩn cho từng chiến dịch.

5. Nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch trong khi chi tiêu ngân sách của mình.

6. Nhận thêm giá trị chuyển đổi trong khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi nhiều nhất cho chiến dịch của mình trong khi chi tiêu ngân sách của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here