HƯỚNG DẪN CÁCH BỌC LINK BẰNG PANCAKE, CHẠY THẲNG TRACKING LINK KHÔNG THÔNG QUA TRANG ĐỆM

Ưu điểm :
Hạn chế thoát trang, rớt traffic.
Hoàn toàn miễn phí, dễ sử dụng.

Lưu ý :
Chỉ dùng cho các offer ‘sạch’, ít hình ảnh nhạy cảm, hoạt động tốt với các offer như Everlift, Puronix.
Link tracking phải có SSL ( thêm s sau http => https ).
Chỉ dùng cho prelanding có sẵn form đặt hàng, không chuyển sang trang thứ 2.

Đoạn code:

<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
</head><iframe id="cmt" src="https://gắn_link_tracking_tại_đây"></iframe>
<style>iframe#cmt {width: 100%;height: 100%;mobile='yes'}</style>
https://store.pancake.vn/

Cảm ơn bro truongtt đã chia sẻ thủ thuật rất hay.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here