Impact-Site-Verification: -1098918643
click-back

Code script để chuyển hướng người dùng khi Click Back

Code script để chuyển hướng người dùng khi Click Back Pre-Langding page những vẫn chuyển đến Landing page. Chèn code script này trước...
quang cao google ads

Khi Nào sử dụng CPA mục tiêu và khi nào bật CPC nâng cao...

Khi Nào sử dụng CPA mục tiêu và khi nào bật CPC nâng cao Trong Chiến dịch Google Ads Smart? Khi chiến dịch đã...
quang cao google ads

6 Chiến Lược Đặt Giá Thầu Tự Động Trong Quảng Cáo Google

Để bạn có thể đạt được mục tiêu hiệu suất của mình, chiến lược đặt giá thầu tự động giúp việc đặt giá thầu trở nên dễ...