Con Người đi Trước, Công Việc Theo Sau

0
146
Huyền Cơ Trong Nền Tảng Y Học Tây Tạng

Xin trích lục 1 vài ý chính rất hay trong quyển “Từ Tốt Đến Vĩ Đại” của Jim Collins mà tôi từng đọc.

“Tìm người phù hợp mời lên xe trước (và mời người không phù hợp xuống xe) rồi sau đó mới xem xét sẽ đi về hướng nào”.

… đặt câu hỏi “ai” lên trước các quyết định “cái gì” – trước tầm nhìn, trước chiến lược, trước cấu trúc doanh nghiệp, trước chiến thuật.

Câu ngạn ngữ “Con người là tài sản quý giá nhất” không đúng. Tài sản quý giá nhất không phải là con người, mà là con người phù hợp.

Một người được đánh giá phù hợp là phù hợp phụ thuộc vào tính cách cá nhân và các tiềm năng nhiều hơn là vào kiến thức, học vấn, hay kỹ năng.

Con Người đi Trước, Công Việc Theo Sau
Con Người đi Trước, Công Việc Theo Sau

(Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here