Plugin text to audio

Đây là plugin text to audio dành cho website wordpress.

Công cụ Plugin text to audio giúp biến chữ thành âm thanh qua các giọng đọc tiếng việt. Chất lượng âm thanh khá tốt.

Mình share lại từ 1 người bạn, có thể có ích với bạn. Bạn trải nghiệm Plugin text to audio nhé.