Lập trình vận mệnh

0
75

“Ơ cái định mệnh!” Đó là một lối thoát đơn giản khỏi tất cả những thứ vô nghĩa mà bạn đã làm với cuộc đời mình. Đối với tất cả những thứ vô nghĩa mà bạn đã làm với cuộc đời mình thì định mệnh là một lối thoát đơn giản.

“Đó là định mệnh của tôi đó là lý do tại sao tôi lại như thế này”. Bất cứ thứ gì bạn gọi là định mệnh của mình, cũng đều là do bạn tự tạo ra. Bạn đang tạo ra nó một cách vô thức. Bạn cũng có thể tạo ra nó một cách có ý thức.

Có những thông số nhất định trong cuộc đời bạn mà bạn đã vô thức viết ra một phần mềm nhất định cho bản thân mình. Vì vậy bạn đang có xu hướng đi theo hướng đó.

Dù bạn có cố gắng làm gì nó vẫn cứ tiếp tục đi theo hướng đó bởi vì phần mềm của bạn là như thế. Nó tạo nên những xu hướng nhất định. Và bắt đầu di chuyển theo một hướng nhất định. Điều này không có nghĩa là bạn không thể định hướng lại bản thân. Nó khá là khó cưỡng lại. Bạn cần một sự nỗ lực vượt qua cơ thể và tâm trí để có thể thay đổi hoàn toàn điều đó và đưa nó theo một hướng khác.

Những thứ chúng ta đang làm ở đây, toàn bộ khoa học của việc chúng ta đang làm ở đây chỉ là nếu bạn làm cho năng lượng của mình mềm dẻo hơn một chút, nếu bạn làm chủ được năng lượng sống của mình hơn một chút, làm chủ được tâm trí và cơ thể mình hơn một chút bạn sẽ thấy bạn có thể làm chủ 100% định mệnh của mình.

Tôi đang nói về một ngành khoa học mà bạn có thể chọn ngay cả bụng mẹ mà bạn sẽ sinh ra. Thậm chí bây giờ bạn cũng đang chọn nhưng bạn đang chọn một cách vô thức. Bạn cũng có thể chọn một cách có ý thức. Dù là được sinh ra hay không được sinh ra cũng có thể được lựa chọn. Chỉ là bạn đã tham gia tới mức độ nào vào cách nhìn nhận cuộc sống của mình.

?Nếu bạn làm chủ được cơ thể mình, thì khoảng 15 đến 20% định mệnh sẽ nằm trong tay bạn.

?Nếu bạn làm chủ được tâm trí mình thì khoảng 50 đến 60% cuộc sống và định mệnh của bạn sẽ nằm trong tay bạn.

?Nếu bạn làm chủ được năng lượng sống của mình, thì 100% định mệnh của bạn sẽ nằm trong tay bạn.

————

#Sadhguru #SadhguruThuyetMinh #SadhgurutiengViet #Yoga #SadhguruVietsub

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here