quang-cao-facebook-pixel

Update này giúp bạn tránh được chết tài khoản quảng cáo cá nhân (gọi tắt là TKCN) và trình quản lý doanh nghiệp (hay gọi tắt TKDN).

Ở đây, mình ko đề cấp đến lách content. Bởi vì văn phong Việt Nam rất phong phú, từ lóng từ láy, nói bóng nói gió đủ kiểu. Nói sao cũng hiểu, nói 1 có khi hiểu 10 ?.

Chưa kể cứ sau mỗi đợt trend ?, mọi người lại bổ sung ngôn ngữ trend vào kho tiếng Việt.

Chuẩn bị:

* Nguyên liệu: TKCN, BM nuôi pixel, BM lên camp
* Các bước tiến hành:
B1: Chuyển TKCN cho BM lên camp
B2: Share pixel cho BM lên camp
B3: Set quảng cáo từ BM camp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here